Haberler
İnşaatlarda Belgesi Olmayan Çalışamıyacak

 

Üyelerimiz kalfalık ve ustalık belgesi olmayanlar odamıza müracaatları ederek belge almaları gerekmektedir dedi.

Balıkesir İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hayrettin Demirbaş Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı kanun tasarısında bulanan deprem ve yapı ruhsatında bulunan maddelerde ustalık ve kalfalık belgesi olmayan kişiler çalışamayacak denilmektedir. Bundan üyelerimiz kalfalık ve ustalık belgesi olmayanlar odamıza müracaatları ederek belge almaları gerekmektedir dedi. 


Başkan Demirbaş Yeni çıkan 26 Ocak 1995 tarihinde "3308 sayılı Çıraklık Eğitim Kalfalık-Ustalık Kanunu" kapsamına alınan inşaat ustalarına 1995 tarihinden bugüne kadar yılda 3 defa kalfalık-ustalık sınavları yapıldı.
Çıraklık Eğitim yeni adıyla İbrahim Bodur Mesleki Eğitim Merkezi'ne 15 Ocak'a kadar müracaat edenler Şubat ayında, 15 Mayıs'a kadar müracaat edenler Haziran ayında, 15 Ağustos'a kadar müracaat edenler ise Eylül 2012 ayında sınava girmektedirler.

İlkokul mezunları 14 dersten, lise mezunları ise 4 meslek dersinden sınava girip başarılı olduktan sonra önce kalfalık sonra da ustalık belgelerini almaktadırlar.

26 Ocak 1995 tarihinden bu güne kadar 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre eğitim almış "İnşaat Betonarme Kalıpçısı" Kalfalık-Ustalık Belgesi 130 adet, "İnşaat Betonarme Demirci" Kalfalık-Ustalık Belgesi 138 üyeye , "Duvarcı" Kalfalık-Ustalık Belgesi 40 Üyeye verilmiş vasıflı ustalarımız bulunmaktadır. Şuanda 100.Yıl End.Meslek Lisesi "yapı bölümü" mezunları mevcut inşaatlarda kalfa ve usta olarak çalışmaktadırlar.

Ayrıca verilen tüm belge fotokopileri Balıkesir Belediyesinin İmar Müdürlüğü arşivinde bulunmaktadır.

Başkan Demirbaş 17 Ağustos 1999 depremi akabinde Balıkesir Belediye Başkanlığı, Balıkesir İnşaat Mühendisleri Odası, Balıkesir İnşaat Müteahhitleri Derneği ile Balıkesir İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkar Odası müşterek olarak Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü nezdinde 250 inşaat ustası hızlandırılmış kursa tabi tutularak sertifikaları zamanında verilmiştir. Dolayısıyla Balıkesir ilimizde vasıflı usta sıkıntısı görülmemekte lakin güvenli ve sağlam yapılar adına daha kaliteli eleman ihtiyacı duyulmaktadır.

17 Ağustos 1999'dan sonra çıkan "4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu" gereğince 19 ilde pilot uygulama yapılmakta olup 01/01/2012 tarihinden itibaren 81 ilde uygulamaya başlanacağı bilinmektedir.

YENİ YASADA BULANAN MADDELER

01/01/2012 tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde yapım işi üstlenen yapı müteahhitlerinin yetki belgesiz usta çalıştırmalarına izin verilmemesi, ilgili idarelerce ve yapı denetim kuruluşlarınca şantiyelerde yapılacak kontrollerle, ustaların yaptıkları işe uygun yetki belgelerinin bulunup bulunmadığının denetlenmesi, hiçbir belge sahibi olmayan ustalar nedeniyle 3194 sayılı Kanunun 28 ve 42. maddeleri gereği cezalı duruma düşülmemesi için, belge sahibi olmayan ustaların bir an evvel Yönetmeliğin Geçici 1. maddesinin (d) fıkrasında yer alan Yönetmelik eki EK-3 Geçici Ustalık yetki Belgesini almaya yönlendirilmeleri gerekmektedir.

Söz konusu belgenin alınabilmesi için, inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin müteahhitten alınacak yazı veya Sosyal Güvenlik Kuruluşundan alınacak belge ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 01/01/2015 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya yapı ruhsatı düzenlemeye yetkili idarelere başvurulması zorunludur.

 

Haber Tarihi: 12.07.2013
Haberi Ekleyen: mustafaTüm Haberler

Karaoğlan Mh. Kooperatif Cd. Yeni Çarşı Aygaz Üstü No: 35 Merkez/Balıkesir
Telefonlar : 0266 243 93 69, 0266 239 30 85
Faks : 0266 243 93 69
E-Posta : bilgi@blkinsaatcilarodasi.org
Eylül Bilgisayar
Eylül Bilgisayar