Denetim Kurulu

 

 

Oda Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE12.- Oda denetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Bu Kanunda verilen görevler ile genel kurulda alınan kararların yönetim kurulu

 tarafından yerine getirilip getirilmediğini incelemek,

  b) Oda işlemlerinin mevzuat ve oda ana sözleşmesi çerçevesinde yerine getirilip getirilmediğini incelemek,

  c) Bakanlık ve oda üst kuruluşları tarafından verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğini incelemek,

  d) Odanın yıllık aidatlarının üyelerden zamanında tahsil edilip edilmediğini kontrol etmek ve odanın işlem ve hesapları hakkında genel kurula rapor vermek,

  e) Odanın üye kayıtlarının Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında, yeterli bilgileri haiz şeklinde tutulmasını kantrol etmek,

   f) Genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

 

Denetim kurulu üyeleri, yukarıda sayılan görev ve yetkilerinden (d) ve (f) bentlerinde belirtilenleri salt çoğunlukla yerine getirirler.

 


Karaoğlan Mh. Kooperatif Cd. Yeni Çarşı Aygaz Üstü No: 35 Merkez/Balıkesir
Telefonlar : 0266 243 93 69, 0266 239 30 85
Faks : 0266 243 93 69
E-Posta : bilgi@blkinsaatcilarodasi.org
Eylül Bilgisayar
Eylül Bilgisayar